CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DANH BÌNH
Đăng vào ngày 24-05-2019
Bá Phúc chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê âm thanh ánh sáng tại Đà Nẵng
Đăng vào ngày 24-05-2019
Hệ thống âm thanh ánh sáng góp phần không nhỏ cho sự thành công của một sự kiện.
Đăng vào ngày 22-05-2019
Chất lượng âm thanh, ánh sáng quyết định đến chất lượng buổi biểu diễn
Đăng vào ngày 24-05-2019
Tổ chức một sự kiện thành công sẽ thúc đẩy sự phát triển của công ty lên một tầm cao mới. Chưa kể những lợi ích truyền thông mà nó mang lại cho Quý công ty. Tuy nhiên tổ chức một sự kiện nếu không đo lường những tình huống phát sinh sẽ phải gặp phải những
Đăng vào ngày 24-05-2019
Sâu khấu là một trong những khu vực quan trọng trong một chương trình sự kiện của một công ty doanh nghiệp hay một tổ chức. Vì vậy việc thiết kế sân khấu đòi hỏi phải phù hợp với bối cảnh mà chương trình thực hiện. Sân khấu cao thấp rộng hẹp là còn tùy và