CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DANH BÌNH

Khi nào có đợt tuyển dụng nhân sự mới. Chúng tôi sẽ thông báo đến các ứng viên được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!